Nagyköveti látogatás

 

      Jézus Urunk mennybemenetelének napja Romániában egyúttal a Hősök Napja is.
Ez alkalomból tett kegyeleti-tisztelgő látogatást június 1-én a Hadifogoly-temetőben
Ireny Comaroschi, Románia magyarországi nagykövete. Kíséretében volt többek között
Sabau Alexandru (Szabó Sándor) alezredes úr, aki a tolmácsi feladatot is ellátta, valamint    
Magyar Máriusz főpásztor úr és kántora, a Budapesti Román Otodox Kápolna vezető
lelkipásztora is, aki a kegyeleti szertartást vezette.
Foto01

      Gyönyörű idő volt aznap, éppen nem esett, a jázminbokrok is fehér virágruhát öltöttek. A langyos napsütésben a madárcsicsergésnek csak a Pannonring beszűrődő motorzaja adott némi aláfestést. Délután fél kettő tájban érkeztek a vendégek, akiket dr. Andor Ferenc a Vas Megyei Temetkezési Vállalat vezetője, Gecse József Ostffyasszonyfa polgármestere, Szlama József Nagysimonyi polgármestere, valamint Budapestről a Hadtörténeti Intézet történész-alezredese dr. Ravasz István fogadott. Foto02   Foto03   Foto04   A kaputól jobbra a román hősök emlékműve előtt, énekelt ortodox ősi szertartás szerint történt ez emlékezés: bor és pogácsaszentelés, majd a megszentelt vörösborral a szertartást vezető lelkipásztor megöntözte a sírhelyet és az emlékmű talapzatát. Foto05   Foto06   Foto07   Foto08   Majd a koszorúzást követően nagykövetasszony elmondta, hogy ilyenkor az élők, még egy pogácsa és néhány korty pálinka elfogyasztásával emlékeznek az itt nyugvókra. A pálinkából (ősi szokás szerint) az Anyaföldnek is illik adni. A bensőséges, megható és ősi gyökereket őrző szertartásról Magyar Máriusz főpásztor úr elmondta, hogy ezek a korai kereszténység idejére, a 3-4. századba nyúlnak vissza. Foto09   Foto10  
      A kezdődő beszélgetésben Ostffyasszonyfa polgármestere Gecse József rövid tájékoztatást adott a táborról, annak egykori életéről. Foto11   Kiemelte, hogy a táborban működött többek között kosárfonóműhely, cipészműhely, és a tábor lakói dolgozhattak. dr. Ravasz István történész-alezredes hangsúlyozta, Foto12   hogy az itt nyugvó 4337 román hadifogoly nem a kegyetlen, embertelen bánásmód és éhhalál következtében vesztette életét, hanem a táborba behurcolt és kitörő járványok szedték százával áldozataikat. Kiemelte, hogy az I. világháborút követő spanyolnátha járvány például több áldozatot követelt, mint maga az első világháború. Ezek után a küldöttség megtekintette a központi emlékművet. Ireny Comaroschi nagykövetasszony megelégedését fejezte ki a temető szép, gondozott, ápolt állapotára vonatkozóan. dr. Andor Ferenc Foto13   elmondta, hogy minden évben halottak napján ünnepi megemlékezést és szentmisét tartunk a központi emlékműnél, ugyanis a román katonákkal együtt hat nemzet fiai nyugszanak itt. Mivel döntő többségük ortodox hívő volt, így polgármesterünk jelezte Magyar Máriusz ortodox főpásztor úrnak, hogy a halottak-napi megemlékezéseken éppen ezért szívesen látnánk az ortodox egyház képviselőit is! A központi emlékműnél polgármesterünk ráirányította a figyelmet arra a szimbólumra, amit az emlékmű csúcsán láthatunk: a Földet egy dögkeselyű tartja a karmai között! Foto14   Foto15  
     Búcsúzóul a nagykövetasszony apró figyelmességből egy ostffyasszonyfai emléket kapott Gecse József polgármester úrtól, az Ostffy család címerével, Szlama József polgármester úrtól pedig emlékül olyan fotókat, melyek még abban az időben a táborban készültek. Foto16   Nagykövetasszony kíséretének minden tagja egy-egy példányt is kapott abból a könyvből, amely a napokban jött ki a nyomdából, Foto17   sok-sok eredeti fényképpel, térképpel és más egyéb eredeti tárgyi emlékkel, valamint dokumentummal. Írója CSÁK ZSÓFIA, címe: AZ OSTFFYASSZONYFAI HADIFOGOLYTÁBOR TÖRTÉNETE 1915-18

      Bizonyára elégedetten, pozitív tapasztalatokkal s nyilván azzal a megnyugtató érzéssel indulhatott vissza Budapestre Ireny Comaroschi nagykövetasszony, hogy a nagysimonyi földben nyugvó román hősi halottak az élőktől megadott méltó tisztelettel és kegyelettel, gondozott környezetben alusszák örök álmukat.

Szabó László                


A Román Nagykövetség koszorúi, és csoportkép a Román Nemzeti Hősi Emlékmű előtt.


Vissza - a Hadifogoly-temető - oldalra