Hadifogolytemető 2017. november 03.

      Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi önkormányzata, valamint a Hadisírgondozó Egyesületünk idén is megtartottuk Halottak Napi megemlékezésünket. A megemlékezés himnusszal kezdődött. Meghívott vendégeiket,és a környező települések jelenlévő lakosságát, az ostffyasszonyfai iskola tanárait, tanulóit köszöntötte dr. Andor Ferenc úr, egyesületünk tagja. A szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr, aki már harmadik alkalommal tisztelt meg bennünket és az itt nyugvó hősi halottakat. Rác Dénes tisztelendő úr, a helyi evangélikus gyülekezet lelkésze imát mondott a temetőben nyugvó, közel 11.000 halott katona emlékére.

"Idegen a zúzmara, másként hull a köd
  a föld is távoli, mi titeket beföd"
                          (Héjjas István)

 

 

dr. Márfi Gyula Veszprém érseke,

mellette jobbra

Rác Dénes Nagysimonyi ev. lelkész

      A Honvédelmi Miniszter képviseletében dr. Holló József Ferenc altábornagy úr, miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Szlama József hadisírgondozó egyesületi elnök beszámolt a tizenöt év alatt történt fejlesztési, felújítási munkákról, melyek jelenleg is folytatódnak, 300 m2 térkövezés és 700 db sírkő cseréje. A megemlékezésen közreműködött a Győri 12. sz. Rakétaezred dísz szakasza és a Veszprémi Légierő Zenekara Katona János alezredes úr vezényletével.
A továbbiakban szeretnék elmondani néhány, a temetőre vonatkozó információt!
      A temető területe vitéz Fekete Lajos ny. százados tulajdona volt, melyet 30 évre, erre a célra a Magyar Királyi Honvédség vett bérbe. A temetőt 1945-ig Földesi Lajos bácsi, a honvédség által fizetett kertész gondozta. 1945-ben megszűnt a terület gondozása, és a temetőt visszafoglalta a természet. l985-86-ban felmerült a temető rendbetételének gondolata, amit 1988-ban tett követett. A Vas Megyei Temetkezési Vállalat, a környező községek, termelő szövetkezetek támogatásával elkezdődött a temető felújítása.
    - a temető helyrajzi száma: Nagysimonyi 048
    - a temető jelenlegi területe: 21.753 m2
Jelenlegi információink szerint a temetőben nyugszik:
    - 4293 román katona
    -   333 orosz katona
    -   919 olasz katona
  A szerb katonákról nincs adat, de a központi emlékmű mögötti és melletti területen 36 tömegsírban további 5610 katona nyugszik a márványtábla tanúsága szerint. Tehát összesen 11.155 fő elhunyt katona, aki innét nem jutott haza. Ezek után bizony nehéz megszólalni!
Az eltemetett katonák emlékét vigyázva őrzi:
    -     10 magyar katona (őrszemélyzet) sírköve
    -     36 törnegsír oszlop
    - 1249 egyéni sírkő
    -       4 nemzeti obeliszk
    -       1 központi emlékmű
    -     20 zsidó vallású orosz katona síremléke
    Összesen 1320 síremlék.

Balra az előtérben

magyar őrszemélyzet sírkövei,

középen:

Csere János
1870-1917
tizedes

síremléke.

Még további érdekes történelmi információt szeretnék megosztani Önökkel:
      November 3-a nevezetes nap a Magyar Királyság, Magyarország történetében. A Padova melletti Villa Giusti kastélyban Viktor Weber von Weberan tábornok, a Monarchia teljhatalmú megbízottja és Armando Diaz tábornok az olasz vezérkar főnöke, 1918. november 3-án 15 órakor aláírta a fegyverszünetet. A fegyverszünet kihírdetésének időpontja 1918. november 4-e délután 3 óra. Az Osztrák-Magyar főparancsnokság november 3-án 1 óra 20 perckor kiadta a parancsot az ellenségeskedések beszüntetésére. A háború utolsó napján az olaszok így közel 400.000 osztrák-magyar katonát ejtettek foglyul!

Tisztelt Simonyiak!
Találkozzunk 2018. november 3-án szombaton, a fegyverszünet aláírásának 100. évfordulóján a Hadifogoly-temetőben!

lovag, Vitéz Szlama József


Vissza - a Hadifogoly-temető - oldalra