Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Hírek, közlemények, aktuális információk
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Bemutatkozás, természeti környezet, történelem
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Önkormányzat, hivatal, elektronikus közigazgatás
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Általános információk
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Megközelítés, látnivalók, térképek
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Fotóalbumok településünkről, eseményeinkről

A nagysimonyi Szent András-templom története

Nagysimonyi nevének első okleveles említése az 1237. évből ismert. Pálos rendház volt itt. Nagysimonyi a Szombathelyi Egyházmegye megalapítása előtt (1777) a Győri Egyházmegyéhez tartozott. Mária Terézia királynő 1777-ben létrehozta a Szombathelyi Egyházmegyét, Simonyi is a Szombathelyi Püspökséghez került, ezen belül pedig a kemenesaljai esperesi kerülethez. Nagysimonyi 1758-ban már a Sitkei plébánia filiája, és 1948-ig az is marad.

1948. szeptember 1-től Nagysimonyi két évtizedre önálló lelkészség lett. Lelkésze ekkor Fehér János. 1968-ban a kemenesmihályfai plébániához csatolták. Lelkipásztori szolgálatot ekkor ellátja: Schneller János (1968-1978), és Hábetler Ferenc (1978-1987). A növekvő paphiány miatt 1987-ben Kemenesmihályfa is megszűnt önálló plébánia lenni, ezt követően Vásárosmiskéhez tartozott. Jelenleg a Gércei Plébánia filiája. A mai templom a 18. sz. közepén épült ugyan, alaprajzi arányai középkori eredetet sejtetnek. A templom ősi voltát igazolja, az egyik legkorábbi, hazánkban talált bronz Korpusz is. Tudniillik a nagysimonyi katolikus templom mellett került elő földmunka során egy aranyozott, türkizzománccal ékesített Keresztre feszített. Jelenleg a Szombathelyi Kincstárban őrzik. A 13. század közepén öntött, vert és vésett Korpusz egyháztörténeti műemlék.

Kazó István (kapornoki apát, majd belgrádi püspök) 1698-ban leírja az újból felépített és régen már Szent András tiszteletére szentelt templomát, amely évtizedeken keresztül a hitújítók kezén volt. A templom 1732-ben került újra a katolikusok birtokába. 1759-ben egy nagymértékű felújítást hajtottak végre, amelyet Batthyány Lajos nádor és fia Batthyány József esztergomi érsek költségén végeztek el. A főoltárképet Schaller István soproni festő festette 1765-ben. Szent Andrást ábrázolja. 1867-ben, és legutóbb 2015-ben restaurálták. A szentélyben lévő főoltáron, az oltárkép két oldalán látható még négy magyar szentnek a szobra: Szent István és Szent Margit, valamint Szent László és Szent Erzsébet.

A templomnak van egy barokk mellékoltára is a négy evangélista szobrával, felül Kálvária-jelenet festménnyel, alul pedig kis üvegszekrényben Patrona Hungariae szobrocskával.

1781-ben már van tornya a templomnak. 1944. április 17-én a három (222, 120 és 55 kg-os) harang közül be kellett egyet szolgáltatni. A legnagyobb 222 kg-os harangot szolgáltatták be, amelyet mai napig nem pótoltak. Jelenleg két harang lakik a toronyban.

A templomot 1912-ben restaurálták, 1948-ban és 1981-ben renoválták. 1988-ban új ablakok készültek és belsőleg újrafestették. 1997-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával és a Püspökség támogatásával új cserépfedést és teljes külső felújítást kapott a templom. 2012-ben fűtéskorszerűsítés, harangjavítás és orgona felújítás volt. 2014-ben a hangosítás-, és a kivetítő rendszer kiépítése történt.

2014-ben a templom felújítására, Nagysimonyi katolikus közösségi életének szervezésére hozták létre a Patrona Regni-Hungariae Alapítványt. Az alapítvány számlaszáma: 72600287-10000692 Támogatásukat, anyagi segítségüket előre is hálásan köszönjük!

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár

A Patrona Regni-Hungariae Alapítvány rövid története

Az alapítványt 2014 decemberében jegyezte be a Szombathelyi Törvényszék. Nevét a templomban található Szűz Mária szoborról kapta. Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok pályázati forráshoz nyújt segítséget egy alapítvány, többek közt ezért is lett létrehozva. Sokan fáradoznak azon, hogy a hitélet gyümölcsöző legyen és felvirágozzon, templomunk pedig eredeti szépségét visszanyerhesse. Az alapítvány ebben is segítségünkre van.

Célkitűzései közt szerepel a nagysimonyi Szent András templom jó karbantartása, kulturális örökség megóvása, nagysimonyi község katolikus közösségi életének szervezése. Az alapítvány szervezésében történt már közösségépítő kirándulás, piknikest, szilveszteri mulatság, és évente megrendezésre kerül az alapítvány jótékonysági bálja. Mindazok, akik támogatni szeretnék az alapítvány működését, a következő számlaszámon megtehetik: 72600287-10000692. Adományaikat és nagylelkűségüket előre is köszönjük!

Bővebb információ, fotók az eseményekről a www.facebook.com/nagysimonyialapitvany oldalon érhető el.

Magyar Falu Program, Nagysimonyi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Nagysimonyi Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Nagysimonyi Község Önkormányzata
9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos u. 12.
Telefon: 06-95) 550-005
e-mail: nsimonyi@aiplanet.hu
Verzió: 0.8 béta