MÁV Haladás Dalkör, és

a Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör1923-ban alakult meg Nagysimonyiban az Evangélikus Ifjúsági Egyesület, s ennek keretén belül az Ifjúsági Dalkör, melynek alapító karnagya Ludván Sándor kántortanító úr, aki a Dalárdát 1923-tól 1932 novemberéig vezeti.

Ludván Sándor karnagy úr vezetése alatt a kezdeti sikerek folytán néhány év múlva az Ev. Ifj. Egylet Dalköre az 1920-as évek vége közeledtével Evangélikus Férfidalkörré fejlődik. A Dalárda népszerűségét jellemzi az a tény, hogy az énekesek közt nem csak kizárólag evangélikusokat lehet találni.

Az eredeti zászló. (Foto: Szabó László)

Gyűjtésből befolyt anyagi javak saját zászló és egyensapkák készítésének költségeit fedezik

Az egyensapka. (Foto: Hetényi László, fényképész)

A gyűjtés és zászlókészítés konkrét időpontjára utaló írásos adat nem került elő, de ennek legvalószínűbb időpontja az 1928-29-30-31-es évekre tehető. Az adakozók neveit a zászló mind a mai napig megőrizte, ugyanis a rúdon lévő koronás címer alakú érmek az adakozók neveit tartalmazzák.

A Nagysimonyi Dalárda karnagya Ludván Sándor kántortanító-karnagy úr ebben az időben mint énekes, tagja a MÁV Haladás Dalkörnek. Mélybasszus szólamot énekel. Valószínű ennek a kapcsolatnak köszönhető, hogy a MÁV Haladás Dalkör is hozzájárul a gyűjtéshez, mégpedig egy jelentős összeggel. Ezt onnan gondolhatjuk, hogy a MÁV Haladás Dalkör koronás címere a zászló csúcsa alatti kiemelt helyek egyikét foglalja el.


A 2003. évben felújított zászlónyél és az eredeti lobogóról készült másolat napjainkban a Nagysimonyi Polgármesteri Hivatal üléstermében található.Előbb nagysimonyi kántortanító,

majd

celldömölki igazgató-tanító,
a Nagysimonyi Ev. Férfidalkör első karnagya, majd később

a Celldömölki MÁV Vasutasok Köre Dalárdájának karnagya,

a MÁV Haladás Dalkör férfikar énekese.

Ludván Sándor

(1889 - 1947)

1929. május hónap elején ő is részt vesz a MÁV Haladás Dalkör olaszországi körútján, melyről üdvözlő képeslapot küld Nagysimonyiba, Szabó Aladár tanító kollégájának.

Képeslap az 1929-es Olasz útról


A Nagysimonyi Ev. Férfidalkör történetének tárgyi emlékei között szerepel az 1934. szeptember 8-án, a Szombathelyi Ünnepi Hét alkalmával az Országos Magyar Dalos Szövetség (OMDSZ) V. Szombathelyi Kerülete által rendezett kerületi dalosünnepély műsora.

A műsorban szerepelnek többek között:

MÁV Haladás Dalkör,karnagy: Jurányi János
Nagysimonyi Ev. Férfidalkör,karnagy: Szabó Aladár
Celldömölki Vasutasok Dalárdája,karnagy: Ludván Sándor

E dalosünnepélynek külön érdekessége és nagy eseménye, hogy egyenes adásban közvetített róla a Magyar Rádió. Erről azonban hangfelvétel sajnos nem készült.

A másik érdekesség egy tárgyi emlék, ezen alkalomból a karnagyok saját névmonogramjukat is tartalmazó préselt sárgaréz anyagú emlékérmet kaptak.

Szabó Aladár karnagy emlékérme:

Ezen közös emlékekre épülő ismertetőt


A

Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör

és a falu kulturális életének hozzákapcsolódó rövid története

című kultúrtörténeti megemlékezésem alapján állítottam össze,

a MÁV Haladás Dalkör fennállásának 110. évfordulója alkalmából.

Tisztelettel:

Nagysimonyi, 2006. január 14-én

Szabó Aladár kántortanító-karnagy unokája: Szabó László

Vissza a tartalomjegyzékhez