Nagysimonyi kulturális élete a két világháború között:

színdarabok, előadások, tanfolyamok

 

A tanítók az iskolai és a gyülekezeti munka mellett tágabb értelemben vett közművelődési feladatokat is elláttak. Minden hónapban egy alkalommal úgynevezett népművelési előadásokat tartottak, ahol irodalmi művek, prózák és versek hangzottak el, valamint szerepelt énekkar is. A falu kulturális és közösségi életét pezsgésben tartotta az is, hogy a különböző egyesületek adandó alkalmakkor rendszeresen bálokat szerveztek, ezen kívül színdarabokat, úgynevezett népszínműveket is adtak elő.

Ilyen egyesületek voltak például a következők:

- Önkéntes Tűzoltó Egylet

- Evangélikus Ifjúsági Egylet

- Evangélikus Nőegylet

- Levente Egylet

- Polgári Olvasókör

Ismert, hogy 1924-ben a Polgári Olvasókör kezdeményezi az I. Világháborús emlékmű felállítását. A Tűzoltó Egyesület évről-évre szüreti felvonulást, szüreti mulatságot, bált szervezett. Korabeli fényképfelvételek tanúsítják, hogy a két világháború közti időszakban tánctanfolyam, varrótanfolyam, szövőtanfolyam és főzőtanfolyam is volt. Az 1939. év telén pedig három hónapos Ezüstkalászos Gazdatanfolyam zajlott a faluban.

Színdarabokkal az iskolás gyermekek is rendszeresen szerepeltek. Évente legalább 2-3 népszínmű került előadásra a faluban. Tizen- és huszonéves fiatalokat látunk az "Érik a búzakalász" című darab kapcsán 1931-ből, ahol az eredeti feljegyzés szerint: “A nagysimonyi diák-műkedvelők” adják elő a darabot Ludván Sándor tanító úr rendezésében. A darabok betanítója egyben a darabok színpadi rendezője is a tanító volt. A betanító-rendezők között azonban nem csak a tanítók neveit olvashatjuk, de a közművelődés fenntartó erői, falunk kulturális életének munkásai a tanítók voltak. A színdarabok felvonásai között sem unatkozott a közönség, mert ekkor szavalatok és dalok hangzottak el. A szereplők döntő többsége evangélikus, de lehet találni katolikusokat is. Természetesen a katolikus ifjúság is adott elő színdarabot, melynek fennmaradt emléke egy szép meghívó, amely “kívül címzett urat és becses családját” 1934. szeptember 16-án (vasárnap) este 7 órakor, a Vadászy-féle vendéglőben tartandó színelőadással egybekötött zártkörű táncmulatságra szólítja. Ez alkalommal Szigligeti Ede: A szökött katona című 3 felvonásos népszínműve került előadásra.

A fényképek tanúsága szerint a színdarabokban nem csak az ifjak és legifjabbak szerepeltek, sok arcot találunk a mindenkori közép korosztályból is. Így érzékelhető a két világháború közötti korszak kulturális életének közösségformáló, összetartozást erősítő és megtartó ereje. Az előadások helyszíne a falu akkori kultúrháza színpaddal és nézőtérrel, amely a mai kultúrház helyén állt egykor.

Ünnepi alkalmakkor, például március 15-én mindig szerepelt az iskolai énekkar, az ünnepélyeken szavalatok is elhangzottak. Iskolai keretek között minden évben megemlékeztek az Anyák Napjáról. Madarak és fák napján az iskolások a Ság-hegyen, vagy a Hercsegen, a Sitkei erdőben tartottak kirándulást és megemlékezést. Hősök Napján (május utolsó vasárnapján) a temető melletti első világháborús emlékműnél volt megemlékezés. Halottak Napján (november 2-án) a falu apraja s nagyja részt vett a Hadifogoly-temetőben évente rendezett nagyszabású nemzetközi emlékünnepségeken. E megemlékezések aktív résztvevői voltak. Az iskolás gyermekek a sírokon gyertyákat gyújtottak, szavaltak, a Dalárda ezeken a megemlékezéseken mindig közreműködött. Ez azért is természetes volt, mert a két világháború között a Hadifogoly-temetőt Nagysimonyi község gondozta, ugyanis a Hadifogolytábor egykori területe részben, a ma is meglévő temető pedig teljes egészében Nagysimonyi községhez tartozó közigazgatási területen fekszik.

 

Színdarabokról fennmaradt fényképek

A darab címe

Előadás ideje

Előadja

Betanító, rendező

Gyurkovics lányok

1947. okt. 5.

18 fő

Hajas Sándor

Gyimesi vadvirág

1946

26 fő

Gábriel Pál és Ovády Sándor

Csínom Palkó

1944. jan. 9.

Levente Egylet 21 fő

Hajas Sándor

Meg van tiltva a szerelem, és Valahol Oroszországban

1943. ápr. 26.

Ev. Ifjúsági Egylet 22 fő

Szabó Aladár

Az egyik népművelési előadás szereplői

1940-es évek eleje

Levente Egylet 16 fő

Szalay Sándor

Füzessy Pista harca a gólyával

1938. ápr. 17.

Ev. Ifjúsági Egylet 25 fő

Szabó Aladár

A nagymama

1935. jún. 10.

Ev. Nőegylet 22 fő

Mód Aladár

A szökött katona

1934. szept. 16.

Rk. ifjúság 22 fő

Oszkó József

A tanítónő

1934.

Ev. Iskola 6. osztály 18 fő

Szabó Aladár

Falu rossza

1934.

Ev. Ifjúsági Egylet 20 fő

Szabó Aladár

Szüreti mulatság

1933. szept. 16.

Ev. Ifjúsági Egylet 20 fő

Szabó Aladár

Náni

1933. jan. után

Ev. Ifjúsági Egylet 13 fő

Hajas Sándor

Betyár Bandi

- - - - -

Tűzoltóegylet 22 fő

Mogyorósi Sándor

Érik a búzakalász

1931. aug. 16.

Diák-műkedvelők 13 fő

Ludván Sándor

- - - - - -

1932. nov. előtt

Ev. Ifjúsági Egylet 22 fő

Ludván Sándor

- - - - -

1930. júl. előtt

Simonyi-műkedvelők 21 fő

Ludván Dezső

- - - -

1920-as évek

- - -

Szabó László

 

Összeállította:   Szabó László

Akik ebben segítségére voltak:

    -Jánosa Gyula, Dunakeszi - Nagysimonyi.
    -Ködös Endre, nyug. ált. isk. igazgató, Nagysimonyi.
    -Ködös Endre Levente, ált. isk. tanár, Dorog.
    -Ludván Éva, Ludván Sándor kántortanító-karnagy leánya, Basel.
    -Dr. Mesterházy Zsuzsanna, háziorvos Nagysimonyi.
    -Nagy Ferenc, helytörténet-kutató, Nagysimonyi.
    -Németh Károlyné, (született: Hegyi Ilona) Hegyi Sándor egykori dalárdista leánya, Nagysimonyi.
    -Ovády Sándor, az Ovády és Hettyey nemesi családok történetének kutatója, Nagysimonyi.
    -Szalay Sándorné, (született: Somlai Irma) Szalay Sándor egykori dalárdista felesége, Nagysimonyi.
    -Szlama József, nyug. polgármester, helytörténet-kutató Nagysimonyi.Külön köszönetemet fejezem ki néhai Szalay Sándorné, valamint néhai Németh Károlyné részére a szóbeli információkért, önzetlen segítségükért.
A fényképeken látható szereplők, nélkülük ma már csak névtelen arcok lennének, s Nagysimonyi kultúrtörténetének e szép darabját is
a végleges feledés ködébe borította volna a tovatűnt idő.

Nagysimonyi, 2014. január 26.

Verziószám: 2.3

KIADJA MINDEN JOG FENNTARTÁSÁVAL
© - Szabó László - egykori tanár, helytörténet és művelődéstörténet kutató
Nagysimonyi, 2014.

Vissza a tartalomjegyzékhez